Linna ja valla arengukavade integratsioonialaste meetmete analüüs

Автор:
R. Noorkõiv, V. Sepp
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2008
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9912-2-0
Ключевые слова:
kohalik omavalitsus, uuring, üldharidus, kultuur, integratsioon, lõimumine, lõimumiskava, valdkondlik arengukava
Файл:
176_187.pdf404.77 KB