Keeleõpetaja metoodikavihik. Video võõrkeeletunnis

Автор:
Ene Peterson
Publisher:
TEA
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-190-4
Ключевые слова:
учебные материалы, высшее образование, методическое руководство, рабочие листы, обучение учителей
Description

Metoodikavihik on mõeldud kõigile võõrkeeleõpetajatele ja koolitajatele, samuti üliõpilastele, kes taotlevad keeleõpetaja kutset. Vihiku eesmärk on anda ülevaade videotehnika ja -filmide kasutamise võimalustest võõrkeeletunnis. I osa käsitleb videomaterjali valiku kriteeriume ja tutvustab eesti keele õppimiseks/õpetamiseks mõeldud õppevideoid ning autentset videomaterjali. II osa keskendub videotunni kolmele etapile, III osast leiab lugeja viie metoodilise võtte kirjeldused.

IV osas on hulgaliselt ülesandeid osaoskuste arendamiseks, sõnavara ja grammatika õpetamiseks ning õpitava keele, maa ja kultuuri tutvustamiseks. Vihiku lisas on töölehed näidisülesannetega ja ülesannete loend vastavalt õpetamise eesmärkidele. Küllap leiavad vihikust üht-teist kasulikku nii kogenud videokasutajad kui ka õpetajad, kes ei söanda vette hüpata tundmatus kohas, ning vajavad julgustamist.