<dt>Заголовок: </dt><dd> Keeleõpetaja metoodikavihik. Kuulamisoskuse arendamine</dd>
Заголовок:
Keeleõpetaja metoodikavihik. Kuulamisoskuse arendamine
Автор:
Piret Kärtner
Publisher:
TEA
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-185-8
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку методическое руководство 

Vihikust leiab lugeja selgitusi, miks on raske kuulata võõrkeelset kõnet ning kuidas kuulamise õpetamine keeletunnis aitab raskustega toime tulla.

Autor pakub näpunäiteid kuulamisülesannete korraldamiseks klassis ning suure valiku kuulamisülesannete liike koos näidetega. Muusikahuvilised õpetajad saavad vihikust ideid laulude kasutamiseks keeleõppes.