<dt>Заголовок: </dt><dd> Keeleõpetaja metoodikavihik. Kõnelemisoskuse arendamine</dd>
Заголовок:
Keeleõpetaja metoodikavihik. Kõnelemisoskuse arendamine
Автор:
Piret Kärtner
Publisher:
TEA
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-186-6
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку методическое руководство 

Vihik räägib kõnelemistegevuse ülesehitusest keeletunnis ning õpetaja rollist. Lugeja leiab täpsus- ja soravusharjutusi ning ülesannete kirjeldusi ja näiteid. Huvi võiksid pakkuda rollimängude korraldamine keeletunnis ja teised loovülesanded.