<dt>Заголовок: </dt><dd> Keeleõpetaja metoodikavihik. Kirjutamisoskuse arendamine</dd>
Заголовок:
Keeleõpetaja metoodikavihik. Kirjutamisoskuse arendamine
Автор:
Piret Kärtner
Publisher:
TEA
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-184-X
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку методическое руководство 

Vihikus selgitatakse, miks ei meeldi kirjutamine ei õpetajale ega õppijale ning miks tuleb seda siiski õpetada. Lugejale selgitatakse kirjaliku ja suulise keele erinevusi ning mida vajab õppija selleks, et saada oskuslikuks kirjutajaks.

Vihikus antakse näiteid kirjutamisharjutustest algajatele ja edasijõudnutele. Eraldi peatükk on pühendatud loovkirjutamisele. Lugeja leiab ka valiku kirjutamismänge.