<dt>Заголовок: </dt><dd> Keeleõpetaja metoodikavihik. Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana</dd>
Заголовок:
Keeleõpetaja metoodikavihik. Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana
Автор:
Tiina Kikerpill, Leelo Kingisepp
Publisher:
TEA
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-183-1
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку методическое руководство 

Metoodikavihik on abiks õpetajale, kes tahab eesti keele õpetamiseks peale keeletunni kasutada ka ümbritsevat keskkonda. Vihikus antakse näpunäiteid, kuidas suunata õppijaid keelekeskkonnas suhtlema, kuidas kasutada keeleõppes ajalehti ja ajakirju ning teisi meediakanaleid.