<dt>Заголовок: </dt><dd> Keel, võim, ühiskond</dd>
Заголовок:
Keel, võim, ühiskond
Автор:
Mart Rannut, Ülle Rannut
Publisher:
TPÜ Kirjastus
Год:
2003
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-58-277-2
Ключевые слова:
учебные материалы высшее образование 

Raamat käsitleb keeleprotsesside juhtimist ühiskonnas, andes ülevaate keele sotsiaalse aspekti põhimõistetest, ühiskonna keelerühmadest ja nendega seotud muutustest ning keelepoliitika ja keelekorralduse ülesannetest. Eraldi vaadeldakse staatuskorraldust, korpuskorraldust, keeleõppekorraldust ja keeletehnoloogilist korraldust, selgitatakse mõisteid riigikeel, kirjakeel, keelelised inimõigused, vähemused jm.

Raamat on mõeldud õppevahendiks keelekorralduse kursust kuulavatele üliõpilastele, kuid sobib ka keele ja ühiskonna seoste vastu huvi tundvale tavalugejale.