<dt>Заголовок: </dt><dd> Kaks sammu sissepoole. Ringmängulaulud</dd>
Заголовок:
Kaks sammu sissepoole. Ringmängulaulud
Автор:
Meeme Liivak
Publisher:
Talmar & Põhi
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-813-16-2
Ключевые слова:
CD обучение эстонскому языку книга для учителя 

Kaks sammu sissepoole on eestikeelsete ring- ja laulumängude kogumik, mis on koostatud kasutamiseks Eesti muukeelsetes põhikoolides. Materjal koosneb õpetajaraamatust mängude kirjeldustega ja 74minutilisest CDst ringmängulaulude muusikaga.

Kogumikus on 33 mitme rahva eestikeelset laulu- ja ringmängu. Materjali saab kasutada nii eesti keele kui ka kehalise kasvatuse või muusikaõpetaja. Kindlasti sobivad laulumängud keelepäevale, klassi- ja kohtumisõhtule.