Intensiivne eesti keele õpe lasteaias. Metoodiline juhend õpetajale

Автор:
Valli Lille, Ene Kurme
Publisher:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Год:
2003
ISBN/ISSN:
9985-4-0346-0
Ключевые слова:
eesti keele õpe, alusharidus, metoodiline juhend
Description

Juhend on mõeldud eelkõige lasteaedade eesti keele kui teise keele õpetajatele. Juhendis tutvustatakse materjali koostajate töö põhimõtteid ja senist kogemust sarnase õppe elluviimisel. Samuti käsitletakse õppetöö eesmärke ja ainekava koostamise põhimõtteid. Metoodiline juhend on konkreetne, andes õpetajale igapäevaseid tegevusjuhiseid ja tööplaane. Juhendis käsitletakse eraldi õppemetoodikat ja töökorraldust lasteaias, mis põhineb autorite senistel kogemustel. Materjali lisast võib leida valiku rolli-, sõna- ja laulumänge.