Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2002

Автор:
Klara Hallik, Jüri Kruusvall, Iris Pettai, Marje Pavelson, Ivi Proos, Raivo Vetik
Publisher:
TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Год:
2002
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-58-236-5
Ключевые слова:
Эстония, исследование, мониторинг
Файл:
97_103.pdf2.2 MB
Description

Artiklite kogumikus analüüsitakse riikliku programmi "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" elluviimise käigus toimuvaid muutusi Eesti eri rahvusetest inimeste vaadetes ja hoiakutes.

Artiklid on kirjutatud sotsioloogilise küsitluse teel kogutud andmete alusel. Küsitluse viis läbi firma Saar Poll 2002. aasta kevadel.

Koostanud ja toimetanud Klara Hallik.