„Eesti uusima aja kirjandus”. Töölehtede kogumik gümnaasiumiõpilastele

Автор:
Natali Happonen, Diana Joassoone, Annelii Juhkama, Leili Sägi
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2008
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-444-18-2
Ключевые слова:
õppematerjal, kakskeelne õpe, eesti kirjandus, gümnaasiumiaste
Файл:
193_204.pdf14.08 MB
Description

Käesolev töölehtede kogumik „Eesti uusima aja kirjandus” on lisaõppematerjal eesti kirjanduse õpetamisel vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes. Kogumik koosneb 34 töölehest, kus on katkendeid eesti kirjanike aastail 2000-2007 ilmunud ilukirjanduslikest tekstidest ja nende juurde kuuluvatest tööülesannetest. Ilukirjanduslike tekstide hulgas on nii proosat, luulet kui ka draamat ning töölehtede autorid on õpiülesannete koostamisel lähtunud Doug Buehl’i raamatust „Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis”.
Õppematerjal „Eesti uusima aja kirjandus” tutvustab noorema põlvkonna kirjanike  loomingut ning aitab kaasa õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele.