Заголовок:
Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus. Kvalitatiivne hinnang
Автор:
Sulev Valdmaa
Год:
2003
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
Эстония мультикултырность исследование 
Файл:
106_112.pdf

Uurimuses antakse ülevaade Eesti ühiskonnast selle mitmekultuurilisuse aspektist. Uurimus põhineb seni trükis avaldatud materjalide analüüsimisel ning ankeetküsitlusel. Uuritud on seda, missugused erinevad kultuurid eksisteerivad Eesti Vabariigis, millised on nende olmelis-materiaalsed, etnopsühholoogilised ja väärtushinnangulised karakteristikud, mis võiksid neid eesti rahvuskultuurist eristada. Uurimuskokkuvõttes on esitatud ettepanekud, mida peaks ühiskonna mitmekultuurilisuse puhul arvestama Eesti haridussüsteem.