Eesti keele kui teise keele õpetaja pädevusmudel ja koolitusvajadus. Uurimuskokkuvõte

Автор:
Martin Ehala, Krista Kerge, Katrin Niglas, Hille Pajupuu, Mait Raava
Publisher:
Eesti Keele Sihtasutus
Год:
2002
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-811-43-7
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку, исследование, обучение учителей
Description

Mis on töötaja palkamisel esmatähtis ja hästi vaadeldav, eristades kogenut algajast? Ametisuutlikkuse hindaja leiab raamatu avaosast ajakohaseid ideid pädevusmudeli teooria kohta.

Milles seisneb õpetaja pädevus? Uuringu üks komponent on õpetajapädevuse omapärane mudel. Lisaks sellele sisaldab raamat nii võõrkeeleõppe juhtimis- kui ka ainepädevuse kirjeldust.

Mida ütlevad uuringu tulemused riigile, haridusametnikule, võõrkeeli õpetavale ülikoolile, täiendusõppe korraldajale ja ennekõike õpetajale endale? Vastuse annavad faktid, mida saadab asjatundlik kommentaar.