<dt>Заголовок: </dt><dd> Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 5. klassile</dd>
Заголовок:
Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 5. klassile
Автор:
Anne Kaskmann, Maire Küppar
Publisher:
Ilo
Год:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985575830
Ключевые слова:
CD учебные материалы обучение эстонскому языку основное образование книга для учителя 

Ühtse metoodika järgi välja antud õppekomplektide sari 4.-9. klassile on ilmunud EL Phare programmi raames ning vastab riiklikule õppekavale. Metoodilise üldkontseptsiooni autorid on Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner. Sarjas on kuus sarnase ülesehitusega õppekomplekti, kuhu kuuluvad õpik, töövihik, 2 heliplaati kuulamistekstidega ja õpetajaraamat CD-l.

Õpik võimaldab arendada kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, rääkimist ja kirjutamist. Osaoskuste õpetamist toetab sõnavara ja grammatika süsteemne harjutamine. Materjal on jaotatud erinevateks õppeteemadeks, mis on rikkalikult illustreeritud.

Heliplaadile on salvestatud mitmesuguseid kuulamistekste – autentseid intervjuusid, dialooge, diktorite loetud tekste ja taustarütmiga hääldusharjutusi.
Töövihik toetab õpikut, sisaldades grammatika- ja sõnavaraharjutusi, kuulamisülesandeid ja lisalugemistekste.

Õpetajaraamat sisaldab juhiseid õppekomplekti kasutamiseks, kõikide õpikuülesannete kommentaare ja töölehti nii rääkimisülesannete kui ka tähtpäevadega seotud temaatiliste tundide läbiviimiseks.