<dt>Заголовок: </dt><dd> Diagrammi- ja skeemiloomine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile</dd>
Заголовок:
Diagrammi- ja skeemiloomine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile
Автор:
Olga Popova, Natella Mihhailova
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2008
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
учебные материалы двуязычное образование профессиональное образование 

Õppevahend «Diagrammi- ja skeemiloomine» on ette nähtud praktiliste oskuste kujundamiseks inseneri- ja töögraafika valdkonnas. Õpik aitab vene keelt kõnelevatel õpilastel õppida tehnilise eesti keele sõnavara ning omandada vajalikku terminoloogiat. Mitte-eestlased võiksid kasutada õppevahendit
«Diagrammi- ja skeemiloomine» kursuste ettevalmistusel ja täiskasvanute ümberõppe korraldamisel.