Avalikkuse ja sihtgruppide kaasamine „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ koostamisse. Aruanne.

Автор:
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
Год:
2008
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
aruanne, integratsioon, lõimumine, lõimumiskava, valdkondlik arengukava
Файл:
194_205.pdf408.95 KB