ASTU SISSE! Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis. Käsiraamat

Автор:
Ülle Rannut
Publisher:
Haridus- ja Teadusministeerium
Год:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-57-658-6
Ключевые слова:
Eesti, eesti keele õpe, kultuurierinevused, käsiraamat, rahvusvähemused, uusimmigrandid
Description

Käsiraamat eesti õppekeelega kooli õpetajatele, koolijuhtidele ja haridusametnikele

 

Artiklikogumik on valminud Eesti-Hollandi koostööprojekti „Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis“ raames, sisaldades mõlema maa ekspertide teemakohaseid arvamusi ja hinnanguid. Käsiraamatus antakse ülevaade erinevatest lähenemistest sisserändele Euroopa Liidu sees; räägitakse Eesti keelepoliitikast ja keelekorraldusest uusimmigrantide laste jaoks ning immigrantidest lastevanemate kaasamisest haridusse; tutvustatakse kultuurierinevuste ja kultuuridevahelise suhtluse, uusimmigrantide sihtkultuuris kohanemise ja nende kooli integreerimise erinevaid teoreetilisi kontseptsioone. Raamat on mõeldud kõigile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku uusimmigrantidest õpilaste haridusküsimustega.