Начальные курсы эстонского языка для получивших временную защиту

UKR / RUS 

Mи пропонуємо одержувачам тимчасового захисту можливість почати вивчати естонську мову. Tакого правового статусу набувають насамперед люди, які приїхали до Естонії через продовження війни в Україні. Отримання тимчасового захисту супроводжується зобов'язанням пройти мовні курси для досягнення рівня володіння естонською мовою на рівні А1 та довести проходження мовних курсів відповідним сертифікатом під час продовження статусу.

В даний час ми чекаємо на одержувачів тимчасового захисту на курси естонської мови, які розпочнуться у грудні цього року та у січні, лютому та березні наступного року. Курси, що проводяться онлайн, і в Таллінні, Кейлі, Нарві, Йихві та Тарту розраховані в цілому на 3000 дорослих. 

Курси тривають 100 академічних годинників, або майже три місяці. Участь у них дозволяє набути знання естонської мови на рівні А1, наприклад, вивчити літери естонського алфавіту та їх вимову, дати та час, простіші висловлювання, необхідні для повсякденного спілкування, у межах більш ніж 20 різних тем. Курси є безкоштовними.

Для участі у пропонованих курсах естонської мови одержувачам тимчасового захисту необхідно зареєструватись у відповідну навчальну групу на відповідному сайті: www.settleinestonia.ee/programme/temporary-protection-lang-module. При цьому є можливість вибрати курс за його розкладом та місцем проведення. Реєстрація триває до повного набору навчальної групи.

В рамках програми адаптації «Settle in Estonia» ми організуємо безкоштовні уроки естонської мови та інші тренінги, які призначені для адаптації після переїзду до Естонії. Детальну інформацію про те, що ми пропонуємо, можна знайти на веб-сайті www.integratsioon.ee/kohanemine.

Keeleõpe

 

Мы предлагаем получателям временной защиты возможность начать изучать эстонский язык. Получение такого юридического статуса сопряжено с обязательством пройти языковые курсы по эстонскому языку на уровне А1, а при продлении статуса – подтвердить прохождение языковых курсов соответствующим свидетельством. 

Сейчас мы приглашаем получивших временную защиту на курсы эстонского языка, которые начнутся в декабре этого года и в январе, феврале и марте следующего года. Их можно пройти онлайн, а также в Таллинне, Кейла, Нарве, Йыхви и Тарту. Предлагаемые курсы рассчитаны в общей сложности на 3000 взрослых. 

Языковые курсы длятся 100 академических часов, то есть примерно три месяца. Участие в курсах позволяет освоить эстонский язык на уровне А1, например, выучить буквы эстонского алфавита и их произношение, даты и время, а также простые выражения, необходимые для повседневного общения, по более чем 20 различным темам. Курсы проводятся бесплатно.

Чтобы принять участие в предлагаемых курсах эстонского языка, получившие временную защиту должны зарегистрироваться в подходящую учебную группу на сайте www.settleinestonia.ee/programme/temporary-protection-lang-module. При этом есть возможность выбрать курсы по расписанию и месту проведения. Регистрация длится до полного набора учебной группы.

Мы организуем бесплатные курсы эстонского языка и другие обучения для прибывших в Эстонию иностранцев в рамках программы адаптации Settle in Estonia. Подробную информацию о предлагаемых курсах можно найти на сайте www.integratsioon.ee/kohanemine.

Keeleõpe