Время конкурса 17.02.2021 15:00 - 24.03.2021 14:00
Код 232956
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2907472/general-info

Hanke eesmärk: korraldada perioodil 01.05.2021 – 31.01.2022 11 eesti keele ja kultuuri tundmise klubi, aitamaks Eestis elavaid eesti keelt emakeelena mittekõnelevaid vähelõimunud püsielanikke, sh uussisserändajaid, praktiseerida eesti keelt ja õppida tundma Eesti kultuuri.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2907472/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 24.märtsil 2021 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee