Kandideeri praktikale riigiasutuses!

Mis kursus?

Integratsiooni Sihtasutus töötleb kandidaatide andmeid seoses praktikaprogrammi läbiviimisega. Isikuandmeid töötlevad kandideerimisprotsessi korraldavad isikud ja praktikakoha kontaktisik. Kandidaatide andmed säilitame andmekogus kuni kaks aastat, et võimalusel pakkuda praktikakohta ka neile, kes sel korral praktikale ei saanud. Kui mõni riigiasutus pakub sobivat praktikakohta, siis edastame pakkumise kandidaatidele.

Integratsiooni Sihtasutuse isikuandmete töötlemise kord: https://integratsioon.ee/isikuandmete-tootlemine

Oma andmete andmekogusse lisamiseks pead andma nõusoleku.

Praktikaprogrammi viime ellu Euroopa Liidu 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toel ja kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 raames.     

Annan oma nõusoleku esitatud ja kogutud andmete töötlemiseks. Isikuandmete töötleja on Integratsiooni Sihtasutus, registrikood 90000788, aadress Linda 2, 20309 Narva.
Olen nõus, et praktikal osalemise korral lisatakse minu nimi ja isikukood Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse infosüsteemi.