Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia

MTÜ Vene Kultuuriseltside Assotsiatsiooni Ruthenia eesmärk on koordineerida selliste kultuuri-, teadus-, haridus- ja teiste organisatsioonide tegevust, mis on huvitatud vene kultuuri arendamisest Eestis.

Katusorganisatsiooni asutasid 2000. aastal noorte ajalooklubi Kunigunda (praegu MTÜ Kultuurilise Lõimumise Instituut), Vene Õigeusu Kultuuri Keskuse ja Vene Akadeemilise Ühingu esindajad.

2001. aastal sai teoks üks esimesi assotsiatsiooni ettevõtmisi: õigeusu noorte sõit Petseri kloostrisse. 2002. aastal paigaldati Tartumaale Nina küla õigeusu Jumalaema Kaitsmise kirikusse, kus on säilinud suure kunstilise väärtusega XVIII sajandi ikonostaas, mälestustahvlid kiriku nime ja ehitusajaga. 2009. aastal viidi ellu projekt „Muuseumiaasta Tallinna venekeelsetele õpilastele“, 2010. aastal aga projekt „ACADEMICA ESTICA. Ajalootunnid muuseumis koos Jüri Kuuskemaaga“. Paljud katusorganisatsiooni kuuluvad ühingud tegelevad õigeusu kultuuri säilitamisega: MTÜ Vene Õigeusu Kultuuri Keskus, Sihtasutus Orthodox Singers, MTÜ Sofija-Orfi ja MTÜ Püha Arseni Heategevusühing. Korraldatakse vaimuliku muusika kontserte, mida külastavad hea meelega nii venelased kui ka eestlased Narvast kuni Saaremaani. Assotsiatsioon toetab kahte professionaalseimat õigeusukoori Eestis: Orthodox Singers Valeri Petrovi juhendamisel ja Nikolai kiriku koor (MTÜ Sofija-Orfi) Igor Vroni juhendamisel. Eesti elanikele korraldatakse õigeusu kultuuri tutvustavaid loenguid ja ekskursioone nii vene kui ka eesti keeles. Õigeusu pühade (ülestõusmispühad, jõulud) traditsioonide alalhoidmiseks korraldatakse väljasõite palverännakute tegemiseks Pühtitsa (Kuremäe) kloostrisse Neitsi Maarja Taevaminemise pühal, mis on kloostri tähtsaim püha.

Kultuurihariduslikus tegevuses osalevad ka sellised kultuuriühingud nagu MTÜ Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing ja teised. MTÜ Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing ja selle juht Sažida Jalak on saanud linna väikesearvulise vene kogukonna tõmbekeskuseks: koos tähistatakse rahvuspühasid, osaletakse festivalidel, korraldatakse rahvusköögi päevi ja rahvamängude kavu.

Noorsootöö arendamisega tegeleb kaks assotsiatsiooni kuuluvat organisatsiooni: MTÜ Kultuurilise Lõimumise Instituut, mis tegutseb 1997. aastast ja mille tegevuse eesmärk on eesti kultuuri ja ajaloo tutvustamine venekeelsete noorte seas, ja MTÜ Kultuurhariduslik Selts Vene Pühapäevakool, mis tegutseb 2005. aastast, kus vene lapsed õpivad tundma oma rahvuskultuuri, täiustavad emakeeleoskust kõnekunsti tundides ja tutvuvad vene kultuuri mälestistega Eestis.