Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis

Ukraina kaasmaalaste pühapäevakool Nadija

Pühapäevakool asutati 1998. aastal. Eesti Hariduse Infosüsteemi riigiregistrisse lisati see 2007. aastal.

Kooli õppekava hõlmab selliseid suundi nagu: ukraina keel, ukraina kirjandus, geograafia, Ukraina ajalugu, ukraina kultuur ja traditsioonid. Materjal on loodud vastavalt vanustele: 7–11 ja 12–18 aastat, aga on ka koolieelikute rühm lastele vanuses kuni 6 aastat.

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • Ukraina, ukraina rahvas ja nende koht maailmas.
  • Ukraina inimene ja teda ümbritsev keskkond.
  • Ukraina elu-olu (perekond, käsitöö, rahvakostüüm, road, laulud, mängud jne).
  • Ukraina riigi- ja kirikupühad.
  • Ukraina suhtluse eripära.
  • Ukraina: inimesed, tegevused, aeg.

Ukraina keele ja kirjanduse tundides õpivad lapsed kirjutamist, grammatikat, hääldamist, lugemist ja arutlemist loetud teemal. Samuti õpivad nad luuletusi, kõnekäände ja kiirkõnet. Ukraina keele tund on otseselt seotud ukrainaõpetuse tunniga ning materjali kinnistatakse ka laulmise ja käsitöö tundides.

Lapsed osalevad Püha Nikolai püha tähistamisel Ukraina Suursaatkonnas Eestis, festivalil „Ukraina lilled“ (ukraina k Квіти України), näitustel, laagrites ja ekskursioonidel.

Kooli õpilased on osalenud Ukraina Haridus-, Teadus-, Noorte- ja Spordiministeeriumi korraldatud õpilas- ja üliõpilasnoorte rahvusvahelisel Tarass Ševtšenko nimelisel keele-kirjanduse konkursil ja saanud häid tulemusi. Kooli vilistlasi on läinud õppima Tarass Ševtšenko nimelisse Kiievi Rahvusülikooli. Vilistlased valdavad ukraina keelt vabalt ja rakendavad oma oskusi töös ja reisidel.