Tallinna läti rahvuskool Taurenis

Läti huvikool alustas oma tööd 2008 aastal. Oma nime ja ametliku staatuse sai kool aastal 2013.

Koolis õpetatakse Eestis elavatele läti lastele läti keelt, kultuuri, traditsioone ja ajalugu. Õppekava hõlmab läti keele ja kirjanduse õpet, rahvatantsu, -muusika, -kunsti ning käsitööga tutvumist, samuti nende harrastamist ning Läti ajaloo ja geograafia õpet.

Et tagada efektiivsemat ja laste arengule vastavat õppetegevust, on lapsed jagatud kaheks vanuserühmaks – noorem vanuserühm (1–6-aastased lapsed) ja vanem vanuserühm (kooliealised lapsed). Noorema vanuserühma keele- ja kultuuriõpe toimub erinevate mängude, laulude ning meisterdamise kaudu. Vanema rühma õppetegevus on korraldatud akadeemilise õppeprotsessina, mis hõlmab järgmisi õppeaineid: läti keel ja kirjandus, rahvatants, muusika, rahvakunst ning käsitöö, Läti ajalugu ja geograafia, rahvatähtpäevade tundmine. Koolipäev lõpeb mõlema rühmal ühistegevusega (laulmine, mängud, näidendite lavastamine). Iga vanuserühmaga töötavad eraldi õpetajad, kes tulevad Läti-Eesti piiri läheduses asuvast Salacgrīva linnast.

Lisaks õppetööle korraldab kool ka üritusi, mis on suunatud Läti kultuuri ja kombestiku tutvustamisele ning traditsioonide säilitamisele. Tähistatakse Läti rahva olulisimaid tähtpäevi. Traditsiooniks on saanud sügisene ekskursioon, kevadine emadepäeva kontsert ja kooliaasta lõpetamine näidendiga.