План конкурсов на 2020 год

Kinnitatud 18.02.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/9.

Muudetud 23.04.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/18, 04.06.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/28, 24.07.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/39, 28.10.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/57-1 ning 18.12.2020 käskkirjaga nr 1.1-3/2020/79-1.

 

nr KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kätlin Kõverik 100 000 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kristina Pirgop 40 000 KUM jaanuar 
3 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Kristina Pirgop 75 500 KUM jaanuar 
4 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Jana Tondi 89 577 KUM jaanuar 
5 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100 000 KUM jaanuar 
6 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 63 000 HTM/KUM veebruar
7 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakonduse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2020-2022 Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 83 300 ESF/KUM veebruar
8 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 208 500 KUM veebruar
9 Eesti keele aktiivset kasutamist toetavad spordi- ja kultuuritegevused Ida-Virumaa lastega peredele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 125 000 KUM märts
10 Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Anastassia Tuuder 50 000 KUM märts
11 Konkurss lõimumisvaldkonna 2020. aasta meedia- ja arenduspreemiatale Preemiad Kristina Pirgop 4 000 KUM aprill
12 Integratsiooni Sihtasutuse veebi arendamine ja hooldus (juuni 2020 - mai 2023) Avatud hankemenetlus    RHS § 51 Eda Silberg 65 000 KUM aprill
13 Keelekohviku metoodika koolitused Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 21 000 ESF/KUM aprill
14 Keelekümbluslaagrid täiskasvanutele ja peredele Sotsiaalteenused RHS § 126 Anna Farafonova 125 000 KUM aprill
15 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused Taotlusvoor Jana Tondi 253 000 RahMin mai
16 Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi läbiviimine Lihthange RHS § 125 Anastassia Tuuder 45 000 KUM mai
17 Eestisse tagasipöördunute kohanemist toetavad kohtumised Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 15 000 KUM juuni
18 Nõustamis- ja infosüsteemi tutvustamine ning lõimumis- ja kohanemisteenuste koolitus kohalikele omavalitsustele Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 95 000 ESF/KUM juuni
19 Eesti ja inglise keele õpe Ida-Virumaa ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 98 000 RahMin juuni
20 Eestisse tagasipöördunute kohanemist toetavad kohtumised Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 15 000 KUM august
21 Eesti keelest erineva emakeelega töötajate individuaalse keeleõppe korraldamine lähetuses Sotsiaalteenused RHS § 126 Liilika Raudhein 184 000 KUM august
22 Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja eritellimusmööbli ostmine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Igor Širai 15 000 KUM september
23 Eesti keele messide „KU-ky“ korraldamine 2021. aastal Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 42 000 ESF/KUM september
24 Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 667 000 KUM oktoober
25 Integratsiooni Sihtasutuse töötajate ja partnerite rahulolu uuringute läbiviimine Avatud hankemenetlus      RHS § 51 Anastassia Tuuder 20 000 KUM november
26 Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 381 000 AMIF/SIM/KUM november
27 Reisiteenuste ostmine Avatud hankemenetlus   RHS § 51 Elmira Hozjaitšikova  150 000 ESF/KUM detsember
28 Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine Avatud hankemenetlus   RHS § 51 Kätlin Kõverik 150 000 ESF/KUM detsember

 

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
SIM  - Siseministeerium
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond