Заголовок:
Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Eesti riiklikes dokumentides. Analüüs
Автор:
Siim Krusell
Год:
2002
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
гражданцтвоведение мультикултырность rahvuskultuuriline identiteet исследование 
Файл:
110_116.pdf

Analüüs tutvustab mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse valdkonda puudutavat Eesti seadusaktides, haridusalastes rakendusaktides, programmides, arengukavades ja kontseptsioonides.