Время конкурса 19.02.2018 00:00 - 22.03.2018 00:00
Код RK18NYK001
Organizer: Rakenduskeskus

Vabariigi Valitsuse regionaalpoliitika osana soovib riik oma haldusalas olevaid töökohti kolida väljapoole pealinna eesmärgiga tuua riik inimestele lähemale ning pakkuda kõrgelt haritud inimestele töövõimalusi kodukandis. Sellega seoses kolib Integratsiooni Sihtasutus Tallinnast Narva.

 

Vabariigi Valitsus on kinnitanud, et riik tagab kehtestatud keelenõuete täitmiseks vajaliku ja kvaliteetse eesti keele õppe kättesaadavuse ning selleks rajatakse Narva ja Tallinnasse eesti keele majad, mis korraldavad tasuta eesti keele kursusi, töötavad välja õppe- ja metoodilisi materjale jms. Keelemajad on mõeldud Narva ja Tallinna ning nende lähiümbruse muu emakeelega Eestis püsivalt elavatele täiskasvanud elanikele, kes vajavad eesti keele õppes tuge. Narva eesti keele majast peaks saama sõlmpunkt eesti keelest erineva emakeelega inimestele, kes soovivad õppida ja praktiseerida eesti keelt ning osa saada eesti kultuurist laiemalt.

 

Alates 1. jaanuarist 2019 tegutseb Sihtasutus ja tema koosseisus eesti keele maja Narvas. Selleks, et Sihtasutus ja vastloodud eesti keele maja saaksid õigeaegselt tööd jätkata, peab kolimine toimuma juba 2018. aastal. Seetõttu otsib Sihtasutus tööruumideks üüripinda, mis rahuldaks organisatsiooni erinevaid vajadusi sümbioosis. Täpsem info konkursi juhendis.

 

Konkursi tähtaeg: 22.03.2018 kell 15.00

Konkursi dokumendid:

Konkursijuhend
Lisa 1: Tehniline kirjeldus
Lisa 2.1 Juriidilisest isikust pakkuja kirjaliku kinnituse vorm
Lisa 2.2 Füüsilisest isikust pakkuja kirjaliku kinnituse vorm
Lisa 3 Hindamiskriteeriumid
Lisa 4: Pakkumuse vorm
Lisa 5: Maksumuse vorm
Lisa 6: Üürilepingu projekt
Lisa 6.1: Üürilepingu projekt lisa 2 projekt

Sihtasutusele esitatud küsimused

 

Küsimus 1:

Kas hankija peab võimalikuks nihutada valduse üleandmise tähtpäeva 31.03.2019 peale?

 

Vastus:

Kultuuriministri 15.02.2018 käskkirja nr 30 järgi on Integratsiooni Sihtasutuse asukoht Narva, Eesti Vabariik alates 01.01.2019. Kultuuriministeerium Integratsiooni Sihtasutuse asutajaõigusi teostava asutusena on sellega selgelt väljendanud tahet, et Sihtasutus tegutseks alates 1. jaanuarist 2019 Narvas. Seega ei ole võimalik valduse üleandmise kuupäeva hilisemaks nihutada.

 

Küsimus 2:

Kas hankija peab võimalikuks vähendada p 10.2 märgitud trahvi iga hilinetud päeva eest summale 50.-?

 

Vastus:

Kuna valduse üleandmise hilinemisega kaasnevad Sihtasutusele täiendavad üürikulud muul pinnal, mis on proportsionaalsed lepingu projekti p 10.2 nimetatud 300 euroga, ei ole võimalik vähendada nimetatud summat.

Joosep Vimm

Koordinaator

Rakenduskeskus

joosep.vimm@integratsioon.ee

659 9030