Osseetia Rahvuslik Kultuuriselts Ir

Kultuuriselts korraldab rahvuslikke kultuurifestivale, näitusi ja rahvuspühade tähistamist ning kogub ning säilitab rahvuskeelset kirjandust ja kultuuriloolisi mälestisi.