Nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted (viitenumber 201543)

Konkursi aeg 05.10.2018 15:00 - 18.10.2018 10:00
Lihthange
Korraldaja: Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201543

Hanke eesmärk: disainida (kujundada) ja ette valmistada Sihtasutuse nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted vastavalt Tehnilises kirjelduses sätestatule, sealhulgas:

  • Ühtse visuaalse identiteedi arendamine ning teavitustoodete kujundamine (disainimine);
  • Teavitustoodete valmistamine ja valmistatud teavitustoodete transportimine Sihtasutuse määratud kohta, teavitustoodete valduse ja omandiõiguse üleandmine, hanke raames loodud teoste (nende loomise korral) varaliste autoriõiguste (ilma tasuta) loovutamine ning isiklike autoriõiguste (tasuta) ainulitsentsi andmine.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 20142020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevuse punkt 5.1. „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“, alategevuse punkt 5.1.2. „Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi nähtavuse tõstmiseks“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201543

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 18. oktoobril 2018 kell 10.00.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

Nõustamiskeskuse vanemnõustaja

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee