<dt>Pealkiri: </dt><dd> Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat = Медияобучение в общеобразовательных школах: Справочник для учителя</dd>
Pealkiri:
Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat = Медияобучение в общеобразовательных школах: Справочник для учителя
Autor:
Silvia Karro
Publisher:
Kesk-Eesti Arenduskeskus
Aasta:
2004
Released:
Paide-Tallinn
ISBN/ISSN:
9949-10-519-6
Võtmesõnad:
käsiraamat meediaõpetus õpetajaraamat üldharidus 

Käsiraamat valmis AS Kesk-Eesti Arenduskeskuse korraldatud täienduskoolituskursuse „Meediaõpetus valikainena muukeelse kooli gümnaasiumiastmes“ loengutest ja praktikumidest. See on välja antud nii eestikeelsena kui eesti- ja venekeelsete paralleeltekstidena. Raamatu juurde kuulub audiokassett raadiožanri näidispaladega.
Raamat on mõeldud üldhariduskoolide meediaõpetajatele. Raamatu abiga loodetakse suurendada meedia- ja infovaldkonna professionaalide aru noorte seas; kasvatada uue, regulaarse meediatarbimise harjumusega ja infoühiskonnas orienteerumise oskusega noorte põlvkonda.
Raamatu koostamist toetas Haridusprogrammide Keskus, raamatu väljaandmist välisabiprojekt „Mitmekultuuriline Eesti“.