Lõimumispreemiatele saab kandidaate esitada 13. septembrini

Integratsiooni Sihtasutus annab välja iga-aastaseid lõimumispreemiaid. Preemiate eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Lõimumisvaldkonna preemiaid antakse välja neljas kategoorias:

  • Aasta kultuuritutvustaja. Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta sillalooja. Eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta sõnumikandja. Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta säde. Isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus lõimumise valdkonnas. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.

Preemiate fond on 4000 eurot. Konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.

Integratsiooni Sihtasutus annab lõimumisvaldkonna preemiaid välja aastast 1999.

Lisateave:
Kristina Pirgop-Benton
Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
Telefon: 659 9024
e-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee