Lezgini Kultuuriühing Eestis

Ühingu eesmärk on arendada dagestani-lezgistani ja eesti rahvaste kultuurisuhteid.