Konkurss lõimumisvaldkonna 2017.-2018. aasta meedia- ja arenduspreemiatele

Konkursi aeg 30.08.2018 10:00 - 10.10.2018 16:00
Preemiakonkurss
Korraldaja: Rakenduskeskus

Integratsiooni Sihtasutus kuulutab välja konkursi lõimumisvaldkonna 2017.-2018. aasta meedia – ja arenduspreemiatele.

Meedia- ja arenduspreemiad on Integratsiooni Sihtasutuse avalikud preemiad, mille eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Meedia- ja arenduspreemiaid antakse välja neljas kategoorias:

  • Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Kontaktide soodustamine eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanike vahel. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meediaprojektide, raadiosaadete või artiklite kaudu. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Lõimumisvaldkonna või rahvusvähemuste kultuuri noore tegija preemia (kandidaadi vanusepiir kuni 26. eluaastani k.a.), kes on aktiivselt panustanud valdkonna arendamisse. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita vastav taotlusvorm, mis asub Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel www.integratsioon.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2018 kell 16.00.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt aadressil info@integratsioon.ee märgusõnaga „Kandideerimine - 2017.-2018. aasta meedia- ja arenduspreemiad“.

Preemiate saajad kuulutatakse välja käesoleva aasta 15. novembril toimuval meedia- ja arenduspreemiate üleandmise sündmusel. Preemiate saajate nimed avaldatakse Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo:

Kristina Pirgop

Partnerlussuhete valdkonnajuht

+372 659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee