Eesti keele kursusele registreerimine

Integratsiooni sihtasutus toetab Eestis elavate rahvusrühmade võimalusi oma emakeele ja kultuuri säilitamiseks, õppimiseks ning selle tutvustamiseks. Selleks panustame näiteks rahvusvähemuste pühapäevakoolide läbiviimisse ja emamaale õppereiside korraldamisse. Samuti toetame rahvuskultuuriseltside tegevusi – jagame katusorganisatsioonide kaudu tegevustoetusi rahvuskultuuriseltsidele, kes saavad selle abil säilitada, arendada ja tutvustada oma emakeelt ning kultuuri.

Samuti toetame rahvuskultuuriseltside tegevusi – jagame katusorganisatsioonide kaudu tegevustoetusi rahvuskultuuriseltsidele, kes saavad selle abil säilitada, arendada ja tutvustada oma emakeelt ning kultuuri. Samuti toetame rahvuskultuuriseltside tegevusi – jagame katusorganisatsioonide kaudu tegevustoetusi rahvuskultuuriseltsidele, kes saavad selle abil säilitada, arendada ja tutvustada oma emakeelt ning kultuuri.

Keelekursustele registreerimine kestab kuni kohti jätkub