Eesti keele kursusele registreerimine

(EST) A1-C1 taseme eesti keele kursused täiskasvanutele. NB! Kontakttundi tulles tuleb esitada COVID tõend.

(RUS) Курсы эстонского языка уровня A1-C1 для взрослых. NB! При явке на очные занятия нужно будет предъявить COVID-сертификат.

(ENG) A1-C1-level Estonian language courses for adults. NB! Anyone registering for face-to-face courses must present a COVID certificate when coming to classes.


Keelekursustele registreerimine kestab kuni kohti jätkub | Регистрация продолжится, пока будут свободные места | Registration lasts until there are available places