Integratsiooni Sihtasutuse 2022. a konkursiplaan (sh hankeplaan)

Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 04.02.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/5-1 ning muudetud 18.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/21-1, 28.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/24-1, 07.04.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/28-1, 01.06.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/48-1, 11.07.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/65-1, 21.07.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/66-1, 19.09.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/78-1, 24.10.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/94-1 ja 01.12.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/112-1.

 

NR KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kaire Cocker 100,000.00 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kaire Cocker 40,000.00 KUM jaanuar 
3 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Ave Härsing 89,577.00 KUM jaanuar 
4 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Ave Härsing 75,500.00 KUM jaanuar 
5 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100,000.00 KUM jaanuar 
6 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 167,250.00 ESF/KUM jaanuar 
7 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 63,000.00 HTM/KUM veebruar
8 Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 48,300.00 ESF/KUM veebruar
9 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele  Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 3,750,000.00  KUM märts
10 Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 254,310,00 ESF/KUM märts
11 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused I voor Taotlusvoor Ave Härsing 200,000.00 RahMin märts
12 Konkurss lõimumisvaldkonna 2021. aasta meedia- ja arenduspreemiatale Preemiad Ave Härsing 4,000.00 KUM aprill
13

Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine

Sotsiaalteenused RHS § 126 Anastassia Tuuder 66,000.00 KUM aprill
14 Eesti Vabariigi põhiseaduse- ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 30,000.00 SIM aprill
15 Eesti keele kursused täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 250,000.00 KUM aprill
16 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 32,200.00 HTM/KUM/VM aprill
17 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele  Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 59,100.00 ESF/KUM juuni
18 Reisiteenuste ostmine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Kati Ambo-Vaher 250,000.00 ESF/KUM juuni
19 Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Kätlin Kõverik 58,000.00 KUM/SIM juuli
20 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele II Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 325 000,00 KUM juuli
21 Eesti keele kursused ja kultuuriõpe Lüganuse ja Lääne-Harju valdades  Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 200 000,00 KUM juuli
22 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 59 100,00 ESF/KUM juuli
23 Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2022 Taotlusvoor Kaire Cocker 64 779,00 VM august
24 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 750 000,00 SIM september
25 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused II voor Taotlusvoor Ave Härsing 173 046,00 RahMin september
26 Eesti keele kursused ja kultuuriõpe Lüganusel ja selle ümberkaudsetes valdades Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 215 000,00 KUM september
27 Swedish Institute Academy for Young Professionals LääneBalkani mooduli stipendiumitele Stipendium Anastassia Tuuder 13 000,00 Rootsi Instituut september
28 Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele 2023 Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 667 000,00 KUM november
29 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele III Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 701 000,00 KUM november
30 Eesti keele koolitusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 375 000,00 SIM detsember
31 Eesti kultuuriruumi
tutvustamine Eestis elavatele
vähelõimunud püsielanikele ja
uussisserändajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 50 850,00 ESF/KUM detsember
32 Eesti keele kursused (eesti
keeles) haridustöötajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 217 000,00 HTM detsember

 

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM - Välisministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"