Integratsiooni Sihtasutuse 2021. a konkursiplaan (sh hankeplaan)

Kinnitatud 16.02.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/16-1 ning muudetud 12.04.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/29-1, 16.06.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/52-1, 06.08.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/63-1, 12.08.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/64-1, 01.11.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/94-1, 18.11.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/109-1 ja 07.12.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/114-1.

 

NR KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kaire Cocker 100,000.00 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kaire Cocker 40,000.00 KUM jaanuar 
3 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Kristina Pirgop 89,577.00 KUM jaanuar 
4 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Kristina Pirgop 75,500.00 KUM jaanuar 
5 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100,000.00 KUM jaanuar 
6 Narva kooslaulmispeo "Sõida tasa üle silla" korraldusteenuse ostmine Sotsiaalteenused RHS § 126 Anna Farafonova 65,000.00 KUM jaanuar 
7 Integratsiooni Sihtasutuse töötajate ja partnerite rahulolu uuringute läbiviimine Avatud hankemenetlus          RHS § 51  Anastassia Tuuder 20,000.00 KUM jaanuar 
8 Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 206,800.00 ESF/KUM veebruar
9 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 223,000.00 ESF/KUM veebruar
10 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 63,000.00 HTM/KUM veebruar
11 Ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks Taotlusvoor Ljudmila Peussa 60,000.00 ESF/KUM veebruar
12 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused I voor Taotlusvoor Kristina Pirgop 227,660.72 RahMin veebruar
13 Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Anastassia Tuuder 50,000.00 KUM märts
14 Konkurss lõimumisvaldkonna 2021. aasta meedia- ja arenduspreemiatale Preemiad Kristina Pirgop 4,000.00 KUM märts
15 Grupijuhtimise koolitus eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 24,370.00 ESF/KUM aprill
16 Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 381,000.00 AMIF/SIM/KUM aprill
17 Eesti keele kursused (eesti keeles) Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 423,000.00 KUM aprill
18 Ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks II voor Taotlusvoor Ljudmila Peussa 26,500.00 ESF/KUM mai
19 Grupijuhtimise koolitus eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 24,370.00 ESF/KUM juuni
20 Eesti keele kursused (eesti keeles) Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 423,000.00 KUM juuni
21 Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 381,000.00 AMIF/SIM/KUM juuni
22 Teavituskampaania eesti keelest erineva emakeelega muuseumi- ja teatrikülastajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Liilika Raudhein 67,000.00 ESF/KUM juuli
23 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused II voor Taotlusvoor Kristina Pirgop 180,209.28 RahMin august
24 Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide jaoks IT-vahendite ja koolitusteenuse ostmine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Kristina Pirgop 52,600.00 KUM august
25 Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele Ida-Virumaal (v.a.Narva) ja veebikursused üle Eesti Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 147,200.00 KUM august
26 Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Harjumaal ja veebikursused üle Eesti Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 191,000.00 AMIF/SIM/KUM august
27 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 369,000.00 SIM oktoober
28 Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Kristina Pirgop-Benton 1,371,000.00 KUM november
29 Eesti väliskogukondade omaalgatuslik projektide toetusprogramm 2021 Taotlusvoor Kaire Cocker 54,000.00 VM november
30 Integratsiooni Sihtasutuse Narva ja Tallinna kontorite koristusteenuse ostmine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Tiina Käer 53,000.00 KUM november
31 Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele 2022 Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 415,400.00 KUM november
32 Reisiteenuste ostmine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Elmira Hozjaitšikova 150,000.00 ESF/KUM detsember
33 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 369,000,00 SIM detsember 
34 Eesti ja inglise keele õpe Ida-Virumaa ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 124,000.00 RahMin detsember

 

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM - Välisministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond