Integratsiooni Sihtasutuse 2021. a konkursiplaan (sh hankeplaan)

Kinnitatud 16.02.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/16-1, muudetud 12.04.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/29-1.

 

nr KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kaire Cocker 100 000 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kaire Cocker 40 000 KUM jaanuar 
3 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Kristina Pirgop 89 577 KUM jaanuar 
4 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Kristina Pirgop 75 500 KUM jaanuar 
5 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100 000 KUM jaanuar 
6 Narva kooslaulmispeo "Sõida tasa üle silla" korraldusteenuse ostmine Sotsiaalteenused RHS § 126 Anna Farafonova 65 000 KUM jaanuar 
7 Integratsiooni Sihtasutuse töötajate ja partnerite rahulolu uuringute läbiviimine Avatud hankemenetlus  RHS § 51  Anastassia Tuuder 20 000 KUM jaanuar 
8 Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 206 800 ESF/KUM veebruar
9 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 223 000 ESF/KUM veebruar
10 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 63 000 HTM/KUM veebruar
11 Ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks Taotlusvoor Ljudmila Peussa 60 000 ESF/KUM veebruar
12 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused I voor Taotlusvoor Kristina Pirgop 227 660,72 RahMin veebruar
13 Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Anastassia Tuuder 50 000 KUM märts
14 Konkurss lõimumisvaldkonna 2021. aasta meedia- ja arenduspreemiatale Preemiad Kristina Pirgop 4 000 KUM märts
15 Grupijuhtimise koolitus eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 24 370 ESF/KUM aprill
16 Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 381 000 AMIF/SIM/KUM aprill
17 Eesti keele kursused (eesti keeles) Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 423 000 KUM aprill
18 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 541 000 SIM aprill
19 Teavituskampaania eesti keelest erineva emakeelega muuseumi- ja teatrikülastajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Liilika Raudhein 67 000 ESF/KUM aprill
20 Ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks II voor Taotlusvoor Ljudmila Peussa 20 000 ESF/KUM mai
21 Eesti keele õppealaste nõustamismaterjalide digitaliseerimine Avatud hankemenetlus  RHS § 51 Kätlin Kõverik 35 000 ESF/KUM juuni
22 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused II voor Taotlusvoor Kristina Pirgop 180 209,28 RahMin august

 

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond