Hange: Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine (viitenumber 231378)

Konkursi aeg 04.01.2021 10:01 - 04.02.2021 14:00
Avatud hankemenetlus
Kood 231378
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2740412/general-info

Hanke eesmärk: kliendihaldussüsteemi (CRM) loomine. Kliendihaldussüsteem peab toetama sihtasutust kõigis põhitegevustes alates kliendi kontaktide ja andmete haldamisest ning lõpetades klientide poolt tarbitud teenuste info talletamise ning vastava aruandlusega.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ (toetatava tegevuse 5.1. „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevus 5.1.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine“) ning Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2740412/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 04.veebruaril 2021 kell 14.00.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee