Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2019-2022

Konkursi aeg 01.03.2019 10:00 - 03.04.2019 12:00
Riigihange
Kood 206051
Korraldaja: Rakenduskeskus

Hanke eesmärk: ette valmistada ja ellu viia ajavahemikus 01.06.2019-31.03.2022 eesti keele A2-, B1- ja B2-tasemel kursused kokku 1920-le eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele vähemalt 120 keelerühmas parandamaks nende keeleoskust.

Hanke osad:

osa 1 - Narva

osa 2 - Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve

osa 3 - Tallinn

osa 4 - Eesti suurimad linnad (sh Tallinn jt linnad nagu nt Tartu, Pärnu, Valga jt)

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“..

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 03.04.2019 kell 12.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee